ЧАПЕК: Гадалка

Opened: vendredi 9 avril 2021, 00:00
Due: vendredi 16 juillet 2021, 00:00

Tento úkol je experiment. Proveďte "zpětný překlad" úryvku z ruského překladu povídky Karla Čapka (1890-1938). Vaše překlady na semináři porovnáme s Čapkovým originálem s cílem ukázat si, jak pracuje s češtinou spisovatel, má-li něco vyjádřit, a jak s ní pracuje překladatel. Záměrem úkolu je mimo jiné zjistit, zda překladatel tíhne k nivelizaci či nikoliv, případně jakými dalšími rysy se vyznačuje tzv. překladatelský jazyk. Před odevzdáním úkolu se NEDÍVEJTE na Čapkův originál. Jen tak bude mít tento experiment smysl.