ЧАПЕК: Гадалка

Opened: Friday, 9 April 2021, 12:00 AM
Due: Friday, 16 July 2021, 12:00 AM

Tento úkol je experiment. Proveďte "zpětný překlad" úryvku z ruského překladu povídky Karla Čapka (1890-1938). Vaše překlady na semináři porovnáme s Čapkovým originálem s cílem ukázat si, jak pracuje s češtinou spisovatel, má-li něco vyjádřit, a jak s ní pracuje překladatel. Záměrem úkolu je mimo jiné zjistit, zda překladatel tíhne k nivelizaci či nikoliv, případně jakými dalšími rysy se vyznačuje tzv. překladatelský jazyk. Před odevzdáním úkolu se NEDÍVEJTE na Čapkův originál. Jen tak bude mít tento experiment smysl.