Instrumentální činnosti - práce s motivem

Opened: Monday, 15 March 2021, 12:00 AM
Due: Monday, 10 May 2021, 12:00 AM

Vložte úkol vypracovaný podle zadání a zvukové nahrávky (vzor i vlastní variace.)