Nové formy TV - zadání

Opened: Monday, 8 March 2021, 12:00 AM
Due: Wednesday, 17 March 2021, 5:07 PM
 Vytvořte vlastní  okruh (podobně jako na úvodní hodině) buď s využitím dostupných „atrakcí“, hřišť, nebo po vlastních nápadech/možnostech 
 Délka okruhu do 1km (dle zvolené věkové kategorie - 1. třída i kratší), 4-5 různých stanovišť s rozličnou náplní

Zpracování – dle kreativity – fotodokumentace+popis; instruktážní video; nákres okruhu+kartičky na jednotlivá stanoviště … zcela dle Vaší kreativity. Vždy však s určením pro určitou věkovou kategorii.