Kdo a jak v ČR mluví do a o vzdělávání?

Opened: Sunday, 14 February 2021, 12:00 AM
Due: Monday, 8 March 2021, 12:00 PM

Ke vzdělávání se v ČR vyjadřuje řada lidí a je užitečné zamyslet se nad tím, z jaké pozice tak činí, koho reprezentují, od čeho odvozují svou autoritu, co sledují.

Projděte alespoň 5 výpovědí ze seznamu níže (u delších rozhovorů si poslechněte alespoň 20 minut) a zamyslete se:

  • v jaké pozici je mluvčí, koho reprezentuje, jakou má moc;

  • při jaké příležitosti výpověď vznikla (kdy, kde, s kým);

  • kdo je publikem, na koho promluva nebo dokument cílí;

  • co je hlavním poselstvím;

  • jaké prostředky mluvčí/autor využívá - jaké argumenty používá a o co ej opírá, jaké rétorické figury využívá;

  • o jakých problémech českého vzdělávání se ve výpovědi/dokumentu mluví;

  • o jakých opatřeních regulujících vzdělávání v ČR se ve výpovědi mluví;

  • jak vás příspěvek zaujal, co se vám na něm líbilo či nelíbilo.

Pro analýzu promluv ideálně využijte přiloženou tabulku v googlesheet (dokument je otevřen je pro čtení, pro editaci je nutné si jej zkopírovat na vlastní disk) nebo excelu. V obou případech prosím nahrajte jako přílohu (nevkládejte jen odkaz).

Do komentáře k úkolu pak shrňte, co jste při zpracovávání úkolu zjistili o české vzdělávací politice a diskusi v ní (např. v čem si jsou aktéři podobní, na čem se shodnou a na čem ne a zda z toho vyplynuly nějaké dotazy a náměty na vyučující.