Aktualita č. 4: Severní Irsko (termín odevzdání do 10. 5. 2021 - 16:00)

Opened: Вторник, 15 февраля 2022, 00:00
Due: Вторник, 10 мая 2022, 16:00

Studenti předloží text týkající se aktuální problematiky severoirské politiky dle vlastního výběru.

Text musí obsahovat odkaz na zdroj informace a musí být jednoznačně vlastní prací studenta - texty překopírované z původních zdrojů či bez odkazů nebudou hodnoceny.

Rozsah textu: 2700-3600 znaků včetně mezer.

Hodnocení: 10 %