Aktualita č. 4: Severní Irsko (termín odevzdání do 10. 5. 2021 - 16:00)

Otevřené: Úterý, 15. února 2022, 00.00
Termín: Úterý, 10. května 2022, 16.00

Studenti předloží text týkající se aktuální problematiky severoirské politiky dle vlastního výběru.

Text musí obsahovat odkaz na zdroj informace a musí být jednoznačně vlastní prací studenta - texty překopírované z původních zdrojů či bez odkazů nebudou hodnoceny.

Rozsah textu: 2700-3600 znaků včetně mezer.

Hodnocení: 10 %