Aktualita č. 4: Severní Irsko (termín odevzdání do 10. 5. 2021 - 16:00)

Opened: Tuesday, 15 February 2022, 12:00 AM
Due: Tuesday, 10 May 2022, 4:00 PM

Studenti předloží text týkající se aktuální problematiky severoirské politiky dle vlastního výběru.

Text musí obsahovat odkaz na zdroj informace a musí být jednoznačně vlastní prací studenta - texty překopírované z původních zdrojů či bez odkazů nebudou hodnoceny.

Rozsah textu: 2700-3600 znaků včetně mezer.

Hodnocení: 10 %