Aktualita č. 1: Irská republika (termín odevzdání do 8. 3. 2021 - 16:00)

Opened: Monday, 15 February 2021, 12:00 AM
Due: Monday, 8 March 2021, 4:00 PM

Studenti předloží text týkající se aktuální problematiky irské politiky dle vlastního výběru.

Text musí obsahovat odkaz na zdroj informace a musí být jednoznačně vlastní prací studenta - texty překopírované z původních zdrojů či bez odkazů nebudou hodnoceny.

Rozsah textu: 2700-3600 znaků včetně mezer.

Hodnocení: 10 %