Skupinový úkol č. 3

Opened: dimanche 13 décembre 2020, 00:00
Due: dimanche 25 avril 2021, 23:59

Vyberte si jeden z jevů ukázaných v mikroetnografických dokumentech diskutovaných na první hodině semináře a pojednejte jej ve vztahu k vaší současné každodennosti.

Jak se vybraný jev v průběhu posledního roku proměnil? Jak se proměnily sociální vztahy, které tento jev ilustruje? Uvedené diskutujte ve vztahu k vaší každodennosti i relevantní literatuře.