Skupinový úkol č. 3

Otevřené: Neděle, 13. prosince 2020, 00.00
Termín: Neděle, 25. dubna 2021, 23.59

Vyberte si jeden z jevů ukázaných v mikroetnografických dokumentech diskutovaných na první hodině semináře a pojednejte jej ve vztahu k vaší současné každodennosti.

Jak se vybraný jev v průběhu posledního roku proměnil? Jak se proměnily sociální vztahy, které tento jev ilustruje? Uvedené diskutujte ve vztahu k vaší každodennosti i relevantní literatuře.