Skupinový úkol č. 3

Opened: Sunday, 13 December 2020, 12:00 AM
Due: Sunday, 25 April 2021, 11:59 PM

Vyberte si jeden z jevů ukázaných v mikroetnografických dokumentech diskutovaných na první hodině semináře a pojednejte jej ve vztahu k vaší současné každodennosti.

Jak se vybraný jev v průběhu posledního roku proměnil? Jak se proměnily sociální vztahy, které tento jev ilustruje? Uvedené diskutujte ve vztahu k vaší každodennosti i relevantní literatuře.