Skupinový úkol č. 1

Opened: Sunday, 13 December 2020, 12:00 AM
Due: Sunday, 14 March 2021, 11:59 PM

S využitím zadané četby a dalších zdrojů popište a vysvětlete podoby responzibilizace občanů za pandemii.
Analytický text v minimálním rozsahu 1500 slov zpracujte ve skupině 3-4 osob.