Práce s texty - úkol

Opened: mardi 8 décembre 2020, 00:00
Due: mardi 15 décembre 2020, 00:00

Najděte texty mluvčích s mateřským jazykem germánským. Pokuste se v nich najít příkladu transferu a typických jazykových jevů pro tyto mluvčí.