Práce s texty - úkol

Otevřené: Úterý, 8. prosince 2020, 00.00
Termín: Úterý, 15. prosince 2020, 00.00

Najděte texty mluvčích s mateřským jazykem germánským. Pokuste se v nich najít příkladu transferu a typických jazykových jevů pro tyto mluvčí.