Práce s texty - úkol

Opened: Tuesday, 8 December 2020, 12:00 AM
Due: Tuesday, 15 December 2020, 12:00 AM

Najděte texty mluvčích s mateřským jazykem germánským. Pokuste se v nich najít příkladu transferu a typických jazykových jevů pro tyto mluvčí.