Studijní úkol

Opened: Tuesday, 30 November 2021, 11:00 PM
Due: Wednesday, 5 January 2022, 11:00 PM

Ve skriptech Praktické úkoly z didaktiky Hv na 1. stupni ZŠ prostudujte kapitolu 2.1 Rozvoj rytmického cítění.

Pozornost věnujte mimo jiné podkapitole 2.1.4 Práce s rytmickou zkratkou. Ke zvolené písni (přiložte noty) utvořte jako přípravné rytmické cvičení rytmickou zkratku a promyslete si možnosti tvořivé práce s ní.

Předpokládejte, že píseň je již dětmi osvojena a promyslete systém rytmických cvičení, která lze zařazovat k jejímu zpěvu. Cvičení seřaďte podle obtížnosti (návrh posloupnosti rytmických cvičení je písemný) a prakticky si je zkuste.