7.4 Metody sběru dat

Opened: Tuesday, 24 November 2020, 12:00 AM
Due: Thursday, 25 November 2021, 6:00 PM

Z přiloženého textu pořiďte výpisky, které můžete následně využít i v konspektu.

Pokryjte přitom plus mínus rovnoměrně všechna témata. 

Minimální rozsah 3 normostrany.