Hra rulád

Opened: Wednesday, 6 October 2021, 12:00 AM
Due: Tuesday, 4 January 2022, 11:00 PM

Nahrajte videonahrávku stavu Vašich klavírních dovedností týkajících se chromatické transpozice pěveckých cvičení (tzv. rulád).  Student za současného zpěvu pěveckého cvičení na různé slabiky (doporučuji v kombinaci s hláskou m, n, j, z ,d) předvede sekvenci nejméně 5 transpozic nahoru a dolů.  Žádoucí je, aby dovednost už byla zautomatizována a student nemusel hledět na ruce. Předváděn bude 5 tónový úryvek stupnice (1 2 3 4 5 4 3 2 1), možno i kombinace (např. 1 2 3 4 5 3 1, 1 3 5 4 3 2 1), případně terciové chody (132435421). Týká se zejména kombinovaného studia. Studenti prezenčního studia mohou volit mezi nahrávkou nebo předvedením rulád na lednovém semináři (dle aktuální epidemiologické situace).