Úkol - odpovězte na otázky uvedené v tomto dokumentu:

1) Jak dělíme hodiny v TV podle obsahu?

2) Jak dělíme hodiny v TV podle cíle?

3) Jakými metodami lze zjistit účinnost a efektivitu v TV?

4) Proč není výuka na 2. st. ZŠ v TV koedukovaná?