Úkol 1 - charakter písní podle druhu výpovědi

Opened: vendredi 16 octobre 2020, 00:00
Due: samedi 5 décembre 2020, 00:00

Podle druhu výpovědi v textu písně (monolog, dialog...) roztřídíte známé písně z klavírní příručky M. Kodejšky a přidáte vlastní příklady.

Tento úhel pohledu smysluplně používáme při dělení textu mezi jednotlivce nebo skupiny interpretů (sóla a sbor).

Můžete pracovat ve dvojici, vkládejte podepsané (oběma řešiteli k oběma účastníkům).