Úkol 1 - charakter písní podle druhu výpovědi

Otevřené: Pátek, 16. října 2020, 00.00
Termín: Sobota, 5. prosince 2020, 00.00

Podle druhu výpovědi v textu písně (monolog, dialog...) roztřídíte známé písně z klavírní příručky M. Kodejšky a přidáte vlastní příklady.

Tento úhel pohledu smysluplně používáme při dělení textu mezi jednotlivce nebo skupiny interpretů (sóla a sbor).

Můžete pracovat ve dvojici, vkládejte podepsané (oběma řešiteli k oběma účastníkům).