Příprava hudebně výchovné jednotky

Otevřené: Pátek, 16. října 2020, 00.00
Termín: Neděle, 20. prosince 2020, 00.00

Modelová situace: jednu celou řízenou činnost (20-30 min.) věnujete hudebním činnostem s cílem co nejlépe naučit děti zcela novou neznámou píseň.

Příprava má klasické části:

1. téma jednotky (a integrovaného bloku, v jehož rámci probíhá)

2. hlavní a dílčí cíle, očekávané výstupy

3. pomůcky

4. vzdělávací nabídka (zde píseň)

5. obsah, organizace a časové rozložení činností v jednotce