2.4 Kvalita v kvalitativním výzkumu

Přečtěte si kapitolu z knihy "Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách" a pořiďte si z ní výpisky na cca 3 normostrany.

Pokud něčemu nerozumíte, formulujte prosím otázku, abychom se jí mohli na semináři zabývat.