2.3 Ontologická a epistemologická východiska kvalitativního výzkumu

Přečtěte si část kapitoly a pořiďte si výpisky k tématu ontologických a epistemologických východisek v kvalitativním výzkumu (začíná na s. 11, ale vyplatí se přečíst si i pasáž předtím).

Pokud něčemu nerozumíte, formulujte prosím otázku, abychom se jí mohli na semináři zabývat.

Rozsah cca 1,5 normostrany.