Konspekt č. 4: Kvalitativní výzkum – sběr dat, analýza dat, interpretace

Ideální konspekt splňuje následující charakteristiky: 

- smysluplně zpracovává téma

- má nejméně 3 normostrany a maximálně 5 normostran

- explicitně se vyjadřuje ke každé dílčí otázce/tématu; žádná z odpovědí není řádově kratší než jiné

- soubor je pojmenován PRIJMENI_K4.

Osnova:

Kvalitativní výzkum – sběr dat, analýza dat, interpretace.

K4.1 Jak bývá kvalitativní výzkum vymezován?

K4.2 Jaké jsou způsoby sběru dat v kvalitativním výzkumu? Jednotlivé způsoby popište, a to včetně různých konkrétních aplikací.

K4.3 Jaké jsou typy analýz v kvalitativním výzkumu? Jednotlivé způsoby popište.

K4.4 Na co je třeba dát si pozor při interpretaci kvalitativního výzkumu?