Konspekt č. 3: Kvalitativní výzkum - etické aspekty výzkumu a jejich zakotvení

Ideální konspekt splňuje následující charakteristiky: 

- smysluplně zpracovává téma

- má nejméně 3 normostrany a maximálně 5 normostran

- explicitně se vyjadřuje ke každé dílčí otázce/tématu; žádná z odpovědí není řádově kratší než jiné

- soubor je pojmenován PRIJMENI_K3.

Osnova:

K3: Etické aspekty výzkumu a jejich zakotvení.

K3.1 Proč je téma etiky ve výzkumu důležité?

K3.2 Jaké jsou důležité termíny relevantní etice používané ve výzkumu?

K3.3 V jakých fázích výzkumu je třeba řešit etická dilemata? A v které fázi jaká?

K3.4 Uveďte příklady eticky sporných výzkumů z minulosti i současnosti – identifikujte, co na nich bylo eticky sporného.