Konspekt č. 2: Kvalitativní výzkum - výzkumné designy a možnosti jejich využití v politických vědách

Ideální konspekt splňuje následující charakteristiky: 

- smysluplně zpracovává téma

- má nejméně 3 normostrany a maximálně 5 normostran

- explicitně se vyjadřuje ke každé dílčí otázce/tématu; žádná z odpovědí není řádově kratší než jiné

- soubor je pojmenován PRIJMENI_K2.

Osnova:

K2: Výzkumné designy a možnosti jejich využití v politických vědách.

K2.1 Jaké typy výzkumných designů známe?

K2.2 Jaké jsou charakteristiky jednotlivých výzkumných designů?

K2.3 Ke každému výzkumnému designu uveďte příklady jeho využití v politických vědách.

K2.4 Jsou výzkumné designy slovem nadřazeným, nebo podřazeným sběru dat?

K2.5 Proč je rozhodnutí o výzkumném designu při přemýšlení o výzkumu důležité?