Konspekt č. 1: Kvalitativní výzkum obecně

Ideální konspekt splňuje následující charakteristiky: 

- smysluplně zpracovává téma

- má nejméně 3 normostrany a maximálně 5 normostran

- explicitně se vyjadřuje ke každé dílčí otázce/tématu; žádná z odpovědí není řádově kratší než jiné

- soubor je pojmenován PRIJMENI_K1.

Osnova:

K1: Kvalitativní výzkum – jeho logika, různé tradice kvalitativního výzkumu, specifická kritéria kvality.

1.1 Jak bývá kvalitativní výzkum vymezován?

K1.2 Jaké jsou ontologické a epistemologické předpoklady kvalitativního výzkumu?

K1.3 Co je „kvalita“ v kvalitativním výzkumu? Jaké jsou její kritéria?

K1.4 Uveďte příklad tématu a jeho uchopení kvalitativním a kvantitativním způsobem.