1.3 Příběh vědy - dramatizace příběhu Ignáce Semmelweise

Poslechněte si rozhlasovou hru Poražený vítěz dostupnou na https://drive.google.com/file/d/11nZa0DyEolgK0nTGmsanAucO6KGMYQAa/view?usp=sharing a pokuste se 1) stručně popsat příběh Ignáce Semmelweise, 2) vystihnout problémy, kterých se rozhlasová hra dotýká, 3) formulovat, jak se příběh IS a problémy vztahují k tématu vědeckého konsenzu, o kterém jsem se zmiňovala v přednášce.

Rozsah minimálně 1,5 normostrany.  

Šárka Kosková: Poražený vítěz
Příběh porodníka Ignáce Semmelweise (1818 - 1865), který dokázal prosadit banální a přece nesmírně důležitou věc. Hudba Petr Mandel. Dramaturgie Jana Paterová. Režie Dimitrij Dudík. Osoby a obsazení: Semmelweis (Ivan Trojan), Klein (Josef Vinklář), Rokitanský (Jan Hartl), Škoda (Ladislav Frej), Hebra (Lukáš Hlavica), Werner (Aleš Procházka), Leni + 3. žena (Anna Bendová), Elsa + 2. žena (Apolena Veldová), profesor (Zdeněk Hess), jiný profesor (Antonín Hardt), Marie (Taťjana Medvecká), Dr. Nagy (Ivan Jiřík), Von Tandler (Bořivoj Navrátil), kněz (Miloš Hlavica), komentář Josef Somr a další. Natočeno v roce 2005 (60 min).
Vysílání: 25. 8. 2015, 21.30 hod., Klub rozhlasové hry, Český rozhlas