1.4 Specifika kvalitativního výzkumu na příkladu dvou textů

Přečtěte si oba texty a

1) stručně shrňte jejich hlavní teze,

2) určete, který z textů lze považovat za "vědecký" a proč, resp. jaké charakteristiky těchto textů odkazují k principům vědy a výzkumu,

3) formulujte alespoň dvě otázky, které vás nad četbou textů napadly.

Rozsah minimálně 1,5 normostrany.