4.4 Instituce dohlížející na etiku ve výzkumu

Přečtěte si Statut Komise pro etiku ve výzkumu (https://fsv.cuni.cz/fakulta/organy-fakulty/komise-pro-etiku-ve-vyzkumu) a Statut Disciplinární komise (https://fsv.cuni.cz/fakulta/organy-fakulty/disciplinarni-komise) a odpovězte na následující otázky: 1) v čem se poslání obou komisí shodují a v čem se liší? 2) Jaké eticky sporné situace činnost těchto komisí nepokrývá? 3) Znáte nějaké kauzy eticky sporného jednání v oblasti vědy na Univerzitě Karlově (nebo jinde v Česku)?

Minimální rozsah jedna normostrana.