4.3 Etické kodexy

Přečtěte si dokumenty „Etický rámec výzkumu formulovaný MŠMT“ (http://www.msmt.cz/file/35780) a „Etický kodex Univerzity Karlovy“ (https://cuni.cz/UK-5317.html) a odpovězte na tyto otázky:

1) Jaké principy jsou v nich akcentovány?

2) V čem se dokumenty shodují a v čem se liší?

3) Jaké vás v souvislosti s obsahem těchto dokumentů napadají otázky (zformulujte alespoň dvě)?

4) Jaké jiné etické kodexy příbuzné vámi studovaným oborům je možné najít?

Minimální rozsah je jedna normostrana.