4.5 Laud Humphreys: "Tearoom Trade: Impersonal Sex in Public Places"

Na základě přiloženého článku pořiďte konspekt na přibližně jednu normostranu, ve kterém vystihnete hlavní charakteristiky Humphreysovy studie a její reflexi z perspektivy etických principů.