Finální verze zkušebního okruhu

Zapracujte prosím zaslané připomínky od kolegů a od vyučujících k Vámi vypracovanému zkušebnímu okruhu a odevzdejte finální verzi, jejíž součástí budou podněty do diskuse (tzn. 3-5 otázek). 

Takto odevzdaná finální verze zkušebního okruhu substituuje ústní část zkoušky a můžete za ni získat maximálně 20 bodů.