Interpretace zvoleného literárního díla

Opened: Пятница, 29 мая 2020, 00:00
Due: Среда, 1 июля 2020, 00:00

Interpretace zvoleného literárního díla s využitím základních pojmů naratologie, případně teze o mimetické touze u René Girarda.