Interpretace zvoleného literárního díla

Opened: Freitag, 29. Mai 2020, 00:00
Due: Mittwoch, 1. Juli 2020, 00:00

Interpretace zvoleného literárního díla s využitím základních pojmů naratologie, případně teze o mimetické touze u René Girarda.