Interpretace zvoleného literárního díla

Otevřené: Pátek, 29. května 2020, 00.00
Termín: Středa, 1. července 2020, 00.00

Interpretace zvoleného literárního díla s využitím základních pojmů naratologie, případně teze o mimetické touze u René Girarda.