Girard: Lež romantismu a pravda románu

Opened: vendredi 29 mai 2020, 00:00
Due: mercredi 1 juillet 2020, 00:00

Referát z první kapitoly s názvem Trojúhelníková touha. René Girard: Lež romantismu a pravda románu, s.  11 - 64.