Girard: Lež romantismu a pravda románu

Opened: Freitag, 29. Mai 2020, 00:00
Due: Mittwoch, 1. Juli 2020, 00:00

Referát z první kapitoly s názvem Trojúhelníková touha. René Girard: Lež romantismu a pravda románu, s.  11 - 64.