ad 14. 5.

1. Někteří historici věří, že postmodernistické ideje vyvolávají fenomény, jako je popírání holocaustu. Jiní prosazují názor, že „relativismus“ postmoderní historie „zlehčuje mrtvé“. Komentujte tato tvrzení.