SyD, Treq

Opened: Monday, 4 May 2020, 12:00 AM
Due: Sunday, 10 May 2020, 12:00 AM

V prezentacích k aplikacím SyD a Treq najdete úkoly, které zpracujte a odevzdejte via Moodle.

Úkoly z těchto dvou aplikací jsou pro všechny účastníky kurzu Práce s korpusy povinné