ad 7.5.

1. Vyjmenujte tři nejvýznamnější místa paměti ve Vašem rodišti a uveďte jednu odbornou studii, která se jedním z nich zabývá.