ad 30. 4.

1. V čem spočívala kritika narativu Haydena Whiteho? (min. 5 vět)