Úkol č. 2 - Informovaný souhlas

Seznamte se s modelovými příklady k informovanému souhlasu (celkem 3 - paní Starostivá, Jana, pan Nesouhlasný).

Řešení hledejte v přiložených prezentacích, studijních oporách, ale i v uvedených právních předpisech (Úmluva o biomedicíně a zákon o zdravotních službách).

Vypracujte stručné odpovědi k zadaným otázkám a nahrajte ve wordovém dokumentu. Termín odevzdání je do 27. 4. 2020.