ad 23. 4.

1) Uveďte úplný bibliografický údaj příkladu kolektivní biografické studie v českém jazyce (nepoužívejte příklady z podkladů k tomuto kurzu v Moodlu).

2) Najděte kvalifikační práci, která se zabývá seriálními dějinami, a uveďte její úplný bibliografický údaj.