Domácí úkol_Monologický projev

Dnešním domácím úkolem je namluvit monologický projev (video) na libovolné téma 

 - délka projevu je asi cca 3 minuty

- téma monologu je libovolné

- k monologu napište informaci definující Vaši komunikační situaci, včetně toho ke komu mluvíte 

- pro sebe si poznamenejte, které zásady mluvního projevu jste se snažili dodržet