přemýšlejte

1) Zamyslete se, jak byste odlišili SPU od slabšího intelektu nebo od zanedbanosti

2) Propojte své znalosti s poznatky z kurzů poradenské psychologie.