Úkol č. 1

Due: Wednesday, 12 May 2021, 11:00 PM

Seznamte se s modelovými příklady k informovanému souhlasu.

Vypracujte stručné odpovědi k zadaným otázkám a nahrajte ve wordovém dokumentu. Můžete pracovat i ve skupinách (max. po třech studentech). Termín odevzdání je do 12. 5. 2021.