ad 2. 4.

1. Uveďte konkrétní příklad studie, která narazila na některý z limitů komparativní metody, a tyto limity popište.

2. Definujte historii kulturních přenosů a najděte studii českého historika, která tento směr aplikovala. (Zapište ji v plném bibliografickém záznamu – autor, název, kde, rok, ročník, číslo, stránky apod.)

3. Jaká úskalí užívání srovnávacích metod vidí Jan Horský (viz Moodle) ve své recenzi?

4. Jak aplikoval R. Binion psychohistorii na Hitlera?

5. V 10 větách napište výzkumné otázky a podotázky v rámci psychohistorie na Vámi zvolenou významnou osobnost světových dějin.